Gdy składane są życzenia z jakiejkolwiek okazji, najczęściej padają słowa o zdrowiu. Także w debatach na temat pieniędzy i ich użyteczności w życiu często zwraca się uwagę na fakt, że żaden majątek nie jest w stanie zagwarantować zdrowia ani szczęścia w miłości. O zdrowie zabiegać można jednak zdecydowanie łatwiej, niż to się wydaje. Oczywiście straszne genetyczne czy dziedziczone choroby oraz nieszczęśliwe wypadki zdarzają się w każdej społeczności. Ale pomijając takie sytuacje, odpowiednia profilaktyka i mądre postępowanie z własnym organizmem już od wieku dziecięcego może uczynić cuda. Mowa tutaj nie tylko o drastycznym obniżeniu ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej czy serca w przypadku człowieka odżywiającego się zgodnie z zaleceniami i aktualnym stanem wiedzy. Żywienie warzywami, rybami, ziarnami, owocami, unikanie alkoholu i innych używek oraz umiarkowana aktywność fizyczna – to wszystko elementy ze sobą scalone, które występując razem, są w stanie wyraźnie wydłużyć i poprawić jakość życia.