Poszczególne nałogi w mniejszym lub w większym stopniu wpływają na naszą kondycję zdrowotną, niejednokrotnie doprowadzając do przewlekłych chorób. Przykładem może być chociażby nikotynizm, który jest podstawowym źródłem wielu chorób nowotworowych – w tym również nowotworów złośliwych. Jak się okazuje, papierosy przyczyniają się do raka najróżniejszych organów, w tym raka krtani, pęcherza moczowego lub płuc. Na szczęście z roku na rok Polacy są coraz bardziej świadomi zagrożenia, jakie płynie z palenia papierosów. Nie bez powodów nikotynę traktuje się jako jedną z głównych trucizn naszego wieku. Należy zwrócić uwagę także na inne negatywne skutki palenia, które odbijają się między innymi na naszej urodzie. Ziemista cera, gubienie włosów, nieświeży oddech czy problemy z błoną śluzową to tylko jedne z niektórych problemów związanych z omawianym nałogiem. Lepiej zatem jak najszybciej z nim zerwać, pomagając sobie środkami farmakologicznymi, takimi jak tabletki, plastry, czy nawet gumy do żucia.